Heeft u vragen? Bel gerust! 0255-500454 06-48498668

Mediation werkgever

Problemen in organisaties kunnen heel simpel lijken, maar blijken vaak terug te voeren naar langslepende onderhuidse spanningen binnen een afdeling tussen werknemers en leidinggevenden of werknemers onder elkaar.Je ziet vaak gebeuren dat werknemers zich niet (meer) verbonden voelen, waardoor zij niet meer loyaal zijn aan het bedrijf. Reorganisaties en bezuinigingen hebben hier ook invloed op. Je kan de geschillen onderverdelen in zakelijke geschillen of relationele geschillen, maar soms is ook sprake van familiepatronen, waardoor mensen in een bepaalde situatie hebben geleerd om op een bepaalde manier te reageren. Omdat dit op onbewust niveau gebeurt, vinden mensen het lastig dit te herkennen en daar iets aan te veranderen. De Belbin teamrollen is een hulpmiddel dat inzicht geeft in de verschillende persoonlijkheden en types van mensen die in organisaties werkzaam zijn. Dit is vooral bij teamconflicten een belangrijk hulpmiddel. Wanneer een conflict al is geëscaleerd en werknemer ziek thuis zit, dan komt vaak de bedrijfsarts in beeld als verwijzer. in zo'n geval houd ik in eerste instantie aparte intake gesprekken om meer inzicht te krijgen in het conflict.

Mocht u als werkgever te maken hebben met een arbeidsconflict, dan kunt u te allen tijde contact met mij opnemen voor meer informatie.